Nowe produkty

Chwytaki do kiszonki typu "Krokodyl"

Chwytaki do kiszonki typu

Chwytak do kiszonki typu "Krokodyl" przeznaczony jest do zał‚adunku oraz rozł‚adunku obornika, kiszonki. Narzę™dzie te wykonujemy w szerokościach roboczych:
- 1,3m (wersja jedno sił‚ownikowa),
- 1,5m (wersje jedno i dwusił‚ownikowe),
- 1,8m,
- 2,0m (wersje dwusił‚ownikowe).
Kute zę™by zapewniają zwię™kszoną wytrzymał‚ość osprzę™tu.

 

Szerokość [m] Masa [kg] Ilość sił‚owników [szt.] Rozstaw palców [mm]
1,3 160 1 215
1,5 220 1 215
1,5 240 2 215
1,8 275 2 215
2,0 320 2 208