Nowe produkty

Czerpako - krokodyl

Czerpako - krokodyl

Czerpako-krokodyl jest poł‚ączeniem czerpaka z ruchomą górną szczę™ką chwytaka do kiszonki typu "Krokodyl". Przeznaczony jest do zał‚adunku oraz rozł‚adunku rozdrobnionego obornika oraz kiszonki z kukurydzy. Narzę™dzie te wykonujemy o szerokości roboczej 1,8m. Górna szczę™ka chwytaka sterowana jest za pomocą 2 sił‚owników. Kute zę™by zapewniają zwię™kszoną wytrzymał‚ość osprzę™tu.

 

Szerokość [m] Masa [kg] Ilość sił‚owników [szt.] Rozstaw palców [mm] Pojemność [m3]
1,8 300 2 225 1,13