Nowe produkty

Ładowacz czoł‚owy ł-106 (T-202/1)

Ładowacz czoł‚owy ł-106 (T-202/1)

Ładowacz czoł‚owy sł‚uży do szybkiego i wygodnego rozł‚adunku oraz zał‚adunku pł‚odów rolnych oraz innych prac przeł‚adunkowych w gospodarstwie rolnym. Wysokie walory użytkowe oraz nowoczesne rozwiązania techniczne, m.in. akumulatory hydrauliczne tł‚umiące drgania, system samopoziomowania elementów roboczych, sterowanie przez elektrohydrauliczne zespoł‚y sterujące oraz szybkosprzę™g do przewodów hydraulicznych umożliwiający szybkie odł‚ączenie maszyny od ciągnika wpł‚ywają na wysoki komfort pracy ł‚adowacza. Kolejnym walorem ł‚adowacza jest możliwość wł‚ączenia jego instalacji w ukł‚ad hydrauliczny ciągnika, co pozwala na uzyskanie wolnych wejść hydraulicznych z tył‚u ciągnika.

Ładowacz czoł‚owy Ł-106 charakteryzuje się™ udźwigiem 1650 kg oraz wysokością podnoszenia 3,40 m.
Do ł‚adowaczy czoł‚owych oferujemy szeroką gamę™ osprzę™tu.

 

Typ j.m.  
Udźwig kg 1650
Wysokość podnoszenia m 3,40
Masa kg 590
Sterowanie   Rozdzielacz 2-3 sekcyjny/ Joystick 2-3 sekcyjny
Mocowanie osprzę™tu   Ramka SMS/ Ramka EURO
Multizł‚ącze hydrauliczne   Opcja
Amortyzator (pojedynczy/podwójny)   Opcja
Kolor na życzenie klienta   Opcja