Nowe produkty

PŁUG ODŚNIEŻNY PRONAR PU-S25H/PU-S32H/PU-S35H

PŁUG ODŚNIEŻNY PRONAR PU-S25H/PU-S32H/PU-S35H

Element transportujący:
centralnie umieszczona odkładnica z tworzywa sztucznego na ramie stalowej z możliwością ustawiania kąta pracy i pozycji pracy / transportu.
Możliwe 2 położenia skrajne:
L- odgarnianie w lewo,
P - odgarnianie w prawo, i możliwe jest uzyskanie pozycji pośrednich.
Manipulowanie kątem – 1 siłownik hydrauliczny,
manipulowanie pozycją pracy / transportu – 1 siłownik hydrauliczny.

Wszystkie funkcje sterowane elektrohydraulicznie z kabiny nośnika;
dodatkowe oświetlenie nad odkładnicą;
element skrawający: lemiesze elastyczne uchylne podparte sprężynami stalowymi o regulowanym napięciu;
wyposażony w podpory postojowe umożliwiające bezpieczne odłączenie od nośnika;

Do agregowania na ciężarówkach i pojazdach specjalnych wyposażonych w płytę komunalną w standardzie din;
usuwanie śniegu luźnego, zajeżdżonego, języków śnieżnych i zasp z powierzchni dróg, placów i innych utwardzonych powierzchni drogowych, takich jak: asfalt, kostka betonowa i brukowa, beton; nie zaleca się do usuwania naboju śnieżnego.

 

 

Typ maszyny PU-S25H PU-S32H PU-S35H
Masa1 [kg] od 335 do 380 od 600 do 650 od 650 do 710
Sposób mocowania na nośniku2 na płycie komunalnej wg standardu DIN 76060 typ B na płycie komunalnej wg standardu DIN 76060 typ A
Szerokość robocza3 [mm] L=P - 2145 L=P - 2740 L=P - 3000
Zasilanie elektryczne4 [V] 12 lub 24
Prędkość robocza5 [km/h] 30 - 60
Wysokość robocza [mm] 910 1065
Szerokość6 [mm] 2690 / 2530 3380 / 3175 3695 / 3470
Długość6 [mm] 1540 / 2025 1760 / 2385 1760 / 2460
Wysokość [mm] 975 1140
Ładowność nośnika (pojazdu samochodowego) [t] do 6 do 8 z napędem na 2 lub więcej osi lub powyżej 8
Wersje wyposażenia

Standard: bez regulowanych kółek podporowych
Opcja: z kółkami poporowymi;
Zalecenia: kółka podporowe zmniejszają zużycie lemieszy gumowych; zabezpieczają odśnieżaną powierzchnię przed uszkodzeniem lemieszami stalowymi; regulacja co 10mm;

Standard: zasilanie elektryczne 24V;
Opcja: 12V;
W zależności od napięcia instalacji elektrycznej nośnika;

Standard: sterowanie elektrohydrauliczne z położeniem pływającym i dociskiem;
Docisk zwiększa zdolność odspajania śniegu i lodu przymarzniętego do jezdni; zalecane tylko z amortyzacją lemieszy;

Wymagania nośnika Płyta komunalna
Standard DIN 76060 typ B
Płyta komunalna
Standard DIN 76060 typ A

Gniazdo wysokoprądowe 02P/24 151079 ERICH JEAGER
Usytuowanie – z przodu nośnika, przy płycie komunalnej; jeżeli nośnik posiada płytę a nie posiada gniazda lub gniazdo jest innego typu;

Opcje wyposażenia7 Płyta komunalna
Standard DIN 76060 typ B
Płyta komunalna
Standard DIN 76060 typ A

Gniazdo wysokoprądowe 02P/24 151079 ERICH JEAGER

 

1 - masa uzależniona od zastosowanych wersji i opcji wyposażenia;
2 - nie należy do wyposażenia pługa, nośnik powinien być wyposażony indywidualnie;
3 - lemiesze gumowe;
4 - zasilanie zespołu elektrohydraulicznego i oświetlenia;
5 - w zależności od warunków drogowych;
6 - ustawienie na wprost / pod kątem 30º;
7 - zabudowywane indywidualnie do każdego typu nośnika wg wymagań klienta.